watch tv shows from nepali tv

MACHHI LAI KHOLIKO LEU || HARI BANSHA || KARISHMA, PAUL SHAH, KEKI, MELINA RAI

Singer Harivansh Acharya and singer Melina Rai's song 'Machhilai Kholiko Leu' has been released. The song has lyrics by Dinesh Thapaliya, music by Vasant Sapkota, arrangement by Narendra Viyogi and…

Continue ReadingMACHHI LAI KHOLIKO LEU || HARI BANSHA || KARISHMA, PAUL SHAH, KEKI, MELINA RAI