Comedy Hub | Episode 4 | Magne Buda, Raja Rajendra, Sita, Prabhat

COMEDY HUB is a Nepali Stand-up comedy and Drama based comedy show, Directed by Kedar Ghimire “Magne Buda” and Concept By Raja Rajendra Pokheral.

Himesh Panta, Januka kc ( Pyakuli), Nariya Giri, Kalpana Khatiwada, Rajendra Nepali (Latte), Prabhat Lama, Dilip Tamang (Hur Hur), Bedana Rai (Maina), Radhika Kandel, Ambo Anil, Deepesh Ghimire, Subodh Gautam, Khadga Bahadur Pun Magar ( Kha Ba Pu), Dipendra Prasai, Sita Neupane, Sangam Rai ( Lovely), Sudip Khatiwada

CAMERA PERSON
Chakra Baral, Buddha Maharjan, Sanoj Maharjan, Bijay Maharjan, Subham Man Singh Pradhan, Rajendra Suwal, Shyam Lama, Tanka , Gopal Chettri, Jeewan Rijal, Saroj Giri, Bikash Adhikari

SPECIAL THANKS
BHASKAR RAJ RAJKARNIKAR
RANJIT ACHARYA
SUDIP THAPA
DIPENDRA KHANIYA

Leave a Reply